دسته مقالات

عمل قلب

عمل قلب یک عمل جراحی است که برای درمان بیمار…

استنت قلب

استنت قلب یک لوله کوچک فلزی است که برای باز …

جراحی قلب

جراحی قلب، یک روش جراحی است که برای درمان بی…

جراحی قلب

جراحی قلب، یک روش جراحی است که برای درمان بی…