خانم خانزاده – آنژیوپلاستی عروق

آنژیوپلاستی با رسوب شدید کلسیم در عروق‌توسط دکتر عارف فاتحی فوق تخصص آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی(قلب و عروق)