آدرس :

شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان، جنب بيمارستان آتيه، ساختمان پزشكان آتيه، طبقه همكف

شماره تماس :

09304035469 - 09101073677 - 09924646902

ایمیل :

info@areffatehi.com